Česky Pусский Polski English

Jak to celé funguje?

Online pochůzkový systém je originálním systémem vyvinutým a dodávaným společností TTC TELEKOMUNIKACE. Je to součást integrační platformy SIMPHONY. Jako pochůzkové terminály se používají standardní mobilní telefony s technologií NFC. Čipy jsou pasivní bezkontaktní RFID identifikátory. Načítání kontrolních bodů tedy probíhá bezkontaktně. Pouhým přiblížením na vzdálenost cca 1–2 cm, dojde k přečtení čipu a jeho uložení. Je-li telefon v GSM nebo Wi-Fi síti, dojde k okamžitému odeslání tohoto záznamu na server. Na displeji mobilního telefonu jsou důležité informace o právě konané obchůzce (jméno kontrolovaného místa, čas od začátku obchůzky, předpokládaný čas k dalšímu bodu, úkoly ke kontrolovanému místu).

Patrola může být neustále v kontaktu s dispečerem, je možné sledovat pohyb patroly. V případě nebezpečí je možné aktivovat nouzové tlačítko a zavolat pomoc. Pro každé kontrolované místo je možné stanovit úkoly, které je patrola povinna plnit. Případně může i zaznamenávat údaje při jejich plnění (např. hodnoty provozních veličin), které se opět okamžitě online přenesou do systému.

V systému je možné nadefinovat několik pochůzkových tras. Z nich lze automaticky náhodným výběrem jednu zvolit a přidělit ji pochůzkáři. Ten tak do poslední chvíle neví, jakou půjde trasu, což zvyšuje bezpečnost oproti opakovaným stejným trasám, se kterými může např. zloděj počítat.

  • Aplikace využívá standardní webový prohlížeč - není třeba instalovat speciální software.
  • Dispečer může být v neustálém kontaktu s pracovníky vykonávajícími požadovanou službu
  • Online sleduje jejich pohyb a přesně tak dokáže určit kde se nachází
  • Může být jednoznačně sledován čas započetí výkonu a ukončení výkonu služby
  • Pro každé kontrolované místo je možné stanovit úkoly, které je služba povinna plnit.
  • Pomocí čtečky je možné službu vyzvat i k neplánované obchůzce a sledovat její průběh.

Pomocí čtečky je možné pochůzkáře vyzvat i k neplánované obchůzce a sledovat její průběh. Systém je schopen včas před plánovanou obchůzkou pochůzkáře upozornit, že se blíží termín obchůzky. Online pochůzkový systém je přímo předurčen k tomu, aby byl zaimplementován do většího integrovaného systémového řešení. Toto řešení nabízí společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. pod názvem SIMPHONY.

Ve středních a větších provozech jsou kromě pochůzkových systémů použity další systémy, jako EZS, EPS, kamerové systémy, svolávací systémy, měřící a regulační systémy atd. S těmito může být náš pochůzkový systém propojen a tím lze zabezpečit rychlejší reakci v případě incidentu a jeho eskalace. Navíc je vše centralizováno na vybrané dispečerské stanoviště, které má přehled o všech systémech najednou.

Řešení SIMPHONY tak integruje vstupy z jednotlivých zařízení a podle předem stanovených scénářů směrují další tok informací na určené rozhodovací úrovně. Využívají eskalačních procesů a za pomocí funkce reportingu umožňují vysledovat, jak a kým bylo na definované události reagováno. V návaznosti na řešení SIMPHONY, které vyhodnocuje aktuální stav integrovaných bezpečnostních technologií, zajišťuje svolávací systém okamžitou reakci na předem definované události a zvyšuje tak účinnost bezpečnostních opatření.