Česky Pусский Polski English

Pro koho je systém určen?

Bezpečnostní agentury

Primárně byl online pochůzkový systém vyvinut pro účely a využití v bezpečnostních agenturách a proto zcela odpovídá jejich potřebám.

Princip použití je v tom, že pochůzkář obchází hlídanou lokalitu a čtečku (mobilní telefon) přikládá postupně k bezkontaktním čipům na kontrolovaných místech. Jednotlivé záznamy (přečtené čipy) jsou okamžitě přes datové spojení odesílány do databáze na serveru a jsou tak v reálném čase k dispozici dispečerovi, bezpečnostnímu manažerovi nebo zákazníkovi. Systém má mnoho nastavení a nabízí velkou řadu funkcionalit, které pozvednou obchůzkovou činnost a její vyhodnocení na další úroveň:

Hlavní funkce systému:

 • pochůzkář má možnost přihlásit se výběrem svého jména na čtečce a potvrzením PINem
 • přiložením čtečky k prvnímu kontrolnímu bodu se spustí pochůzka
 • možnost nastavení různých typů pochůzek (striktní, libovolná, otevřená)
  • striktní – je stanoven čas mezi jednotlivými body, které se prochází v přesně stanoveném pořadí
  • libovolná – je stanoven pouze celkový čas pochůzky a kontrolní body bez ohledu na jejich pořadí
  • otevřená – není stanoven žádný čas, kontrolní body mohou být načteny v jakémkoliv pořadí i vícenásobně
 • možnost zadat k jednotlivým kontrolovaným místům různé úkoly (například "Kontrola oken"). Okamžitě je pak vidět, zdali byly úkoly splněny a kdy
 • sledovat plnění a vyhodnocovat přednastavené minimální a maximální časy v rámci pochůzek
 • automatické vyhodnocování obchůzek v reálném čase, a rozesílání hlášek o chybách také v reálném čase
 • v případě překročení času mezi dvěma body možnost automatické kontroly strážného, popřípadě možnost vyvolání alarmu (např. v případě, že byl pochůzkář napaden)
 • v případě plánovaného spouštění pochůzek lze automaticky náhodným výběrem jednu trasu zvolit a přidělit ji pochůzkáři. Ten tak do poslední chvíle neví, kterou půjde trasu, což zvyšuje bezpečnost oproti opakovaným stejným trasám, se kterými může např. zloděj počítat.
 • v nebezpečí je možné aktivovat nouzové tlačítko na čtečce a zavolat pomoc
 • je-li naplánovaná pochůzka a pochůzkář ji nezačal fyzicky vykonávat je možné ho automatickým systémem (zavoláním nebo SMS) vyzvat k pochůzce

Možnost rozšíření TouchGuardu o další funkcionality
Ve středních a větších provozech jsou kromě pochůzkových systémů použity další systémy, jako EZS, EPS, kamerové systémy, svolávací systémy, měřící a regulační systémy atd. S těmito je online pochůzkový systém TouchGuard přímo propojen, čímž lze zabezpečit rychlejší reakci v případě incidentu a jeho eskalace. Navíc je vše centralizováno na vybrané dispečerské stanoviště, které má přehled o všech systémech najednou. Všechny tyto uvedené systémy vč. TouchGuardu jsou přímo integrovány s ostatními aplikacemi systémového řešení SIMPHONY.

Úklidové společnosti

Úklidové společnostiÚklidové společnosti evidují úklidy svými pracovníky většinou v papírové formě přímo na místě úklidu. Pochůzkový systém v tomto případě umožňuje online sledování zahájení/ukončení úklidu na konkrétním stanovišti, vzdáleně a v reálném čase zadávat doplňkové úkoly (např. v případě nestandardního požadavku ze strany zákazníka). Sleduje plnění naplánovaných úklidů v různých lokalitách a v případě neplnění jakéhokoliv úkolu informuje manažera úklidové firmy včas tak, aby bylo možné vzniklou situaci řešit dříve, než může dojít k nepříjemnostem ze strany zákazníka.

TouchGuard v tomto případě pomáhá:
 • Evidovat úklidy na jednotlivých stanovištích
 • Vzdáleně zadávat doplňkové úkoly k jednotlivým stanovištím
 • Sledovat délku úklidu
 • Monitorovat plnění jednotlivých úkolů
 • Sledovat pohyb mezi lokalitami

Komerční podniky

Úklidové společnostiV návaznosti na integraci bezpečnostních systémů (EZS, EPS, Přístupové systémy, Kamerové systémy) lze TouchGuard využít pro fyzickou kontrolu poplachu. V případě, že některý ze systémů vyhlásí poplach, strážný je vyrozuměn jak na PC, tak na pochůzkový terminál (pokud je v terénu) a je vyzván k fyzické kontrole stravu místa, kde poplach vznikl.

Pokud strážný nedorazí na místo v předepsaný čas a nenačte kontrolní bod, který potvrdí jeho přítomnost, systém eskaluje tuto informaci na jiného pracovníka (záložní pracovník, nadřízený apod.)

TouchGuard v tomto případě pomáhá:

 • Včas informovat pracovníky odpovědné za bezpečnost objektu
 • Evidovat čas potřebný k zahájení řešení poplachu
 • Při propojení s jinými systémy je pochůzkář informován o stavu těchto systémů přímo na pochůzkový terminál, není třeba sledovat čidla na mapových podkladech v PC

Měření veličin

Měření veličinJako doplňkový systém může sloužit TouchGuard například při sledování teploty nebo jiných veličin. V případě, že se sledovaná veličina dostane mimo meze, je pochůzkář (nebo např. správce objektu) ihned vyrozuměn na mobilní telefon (pochůzkový terminál).

Tím, že pochůzkář dojde na požadované místo poplachu a načte kontrolní bod v tomto místě, je zaznamenáno, že tuto situaci někdo opravdu řeší a že je již na místě. Pokud na místo poplachu nikdo nedorazí ve stanoveném čase, systém informuje jiné pracovníky areálu.

TouchGuard v tomto případě pomáhá:

 • Včas informovat pracovníky odpovědné za udržování teploty/vlhkosti…
 • Evidovat čas potřebný k zahájení řešení havarijní situace
 • Při propojení s jinými systémy je pochůzkář informován o stavu těchto systémů přímo na pochůzkový terminál, není třeba sledovat čidla na mapových podkladech v PC